Публічна оферта

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) власника сервера ФОП Олійника Дмитра Миколайовича (надалі — «Виконавець») будь-якій фізичній або юридичній особі (надалі — «Замовник») укласти договір на абонентське обслуговування та містить усі істотні умови надання послуг.

Ця оферта — публічний договір приєднання та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Умови оферти однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою стороною договору.

Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, ця пропозиція є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) якої вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця.

 

Терміни та визначення

Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Хостинг — послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який розташований у мережі Інтернет.

Веб-система — електронний ресурс, розміщений Замовником на дисковому просторі обладнання Виконавця на підставі цього Договору.

Трафік — сукупний обсяг даних (файли, пошта тощо), який проходить через сервер протягом певного періоду часу.

CPU (процесор) — потужність процесора, яка гарантується Виконавцем під час надання Замовнику послуги хостингу відповідно до обраного тарифного плану.

Тарифний план (тариф) — сукупність цінових пропозицій Виконавця, яка передбачає можливість замовлення послуг Виконавця в такому сукупному обсязі й доступна для ознайомлення будь-якому користувачеві мережі Інтернет. На сайті Виконавця завжди розміщена остання версія всього переліку тарифних планів Виконавця.

RAM — оперативна пам’ять сервера, обсяг якої надається відповідно до вибраного Замовником тарифного плану.

Проксі-сервер — сервер і/або програмне забезпечення, що виступає в якості посередника між комп’ютерами-клієнтами та/чи серверами.

Правильні дані — достовірна інформація, що піддається перевірці, необхідна для ідентифікації Замовника та надана Замовником під час реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також та, що надається під час замовлення відповідної послуги.

DoS/DDoS-атаки — блокування роботи служб і сервісів у рамках наданих Виконавцем послуг із користування хостингом, доступу до них із мережі Інтернет шляхом надсилання великої кількості TCP та/чи UDP-пакетів на IP-адресу.

Сайт Виконавця — веб-сайт, розміщений у мережі Інтернет за посиланням https://wp.in.ua/. Доступ до цього веб-сайту мають усі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте на різних рівнях доступу залежно від реєстрації на цьому веб-сайті.

Спам — це:

 • здійснення організованого масового розсилання інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Мережі без їхньої на це згоди; розсилання листів, які містять грубі й образливі висловлювання та пропозиції; розміщення повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру на будь-якій конференції чи форумі, окрім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами цієї конференції чи форуму або ж їх розміщення було попередньо погоджено з власниками чи адміністраторами цієї конференції або форуму;
 • розсилання інформації адресатам, які вже висловили своє небажання отримувати таку інформацію;
 • використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок www тощо) у якості контактних даних під час здійснення будь-якої з перерахованих вище дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були виконані такі дії.

Послуга (послуги):

 • надання Замовнику унікального імені (логіна), які дають йому змогу розміщувати дані на сервері Виконавця;
 • надання Замовнику логіна та пароля для входу в систему керування замовленнями;
 • надання Замовнику дискового простору й інших технічних ресурсів на сервері Виконавця згідно з додатками цього договору;
 • отримання Замовником, необхідних для використання хостингу, консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на сайті Виконавця.

Додаткові послуги:

 • надання доступу до системи реєстрації SSL-сертифікатів;

Заплановані технічні роботи — сукупність технічних операцій, яка виконується Виконавцем у визначений період часу, і яка необхідна для підтримки справності послуг.

Екстрені технічні роботи — сукупність технічних операцій, яка виконується Виконавцем на обладнанні Виконавця поза межами запланованих технічних робіт для ліквідації причин недоступності послуг, які надаються Замовнику. Ці роботи можуть бути спричинені необхідністю встановлення критичних оновлень, патчів, заміною обладнання, що вийшло з ладу тощо або проведенням інших термінових робіт, потрібних для підтримки справності послуг. У випадку проведення екстрених технічних робіт Виконавець зобов’язується вжити всіх можливих заходів і якнайшвидше повідомити Замовника про ці роботи.

 

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги хостингу, надавати доступ до системи формування запитів на послуги з реєстрації та підтримки доменних імен, реєстрації SSL-сертифікатів, з надання місця для сховища Виконавця з метою організації резервного копіювання (надалі — послуги) відповідно до Порядку надання послуг. Перелік послуг, що надаються Замовнику згідно з цим Договором, указується в замовленні. Перелік, опис і вартість послуг опубліковано на офіційному веб-сайті Виконавця https://wp.in.ua. Виконавець обслуговує, забезпечує технічне супроводження (у т. ч. реєстрацію домену), та надає послуги, що передбачені цим договором — особисто, або із залученням третіх осіб, у т. ч. на умовах передання хостингу (його частини) в оренду.

1.2. Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним послуги відповідно до цін, указаних на веб-сайті Виконавця в рамках вибраного Замовником тарифу й у порядку, визначеному цим Договором.

 

2. Порядок надання послуг

2.1. Вибравши вид послуги, Замовник надсилає на адресу Виконавця заявку на отримання послуг, використовуючи відповідні форми та засоби на офіційному веб-сайті Виконавця https://wp.in.ua. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної послуги в електронному вигляді.

2.2. Послуги надаються Замовнику за умови внесення передоплати за один і більше розрахункових періодів на основі виставленого рахунка.

2.3. Виконавець веде облік послуг і платежів Замовника. Розрахунки згідно з Договором здійснюються в національній валюті (гривнях). З метою ознайомлення клієнту надається інформація про ціни в доларах США (USD). Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про всі здійснені замовлення та платежі через Систему керування замовленнями.

2.4. Якщо Замовник має претензії до Виконавця щодо наданих послуг, він надсилає їх на поштову скриньку Виконавця або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше 10 (десяти) діб після надання послуг. У разі, якщо протягом 10 діб після надання послуг Замовник не виразив претензій щодо якості таких послуг, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем у повному обсязі.

2.5. У момент формування замовлення, а також під час користування послугою Замовник зобов’язується надати правильні дані, зокрема дійсну (не тимчасову) електронну адресу. Якщо потрібна перевірка достовірності особи Замовника, Замовник зобов’язується надати всі відомості (документи), необхідні Виконавцю для здійснення такої перевірки.

2.6. Запит у технічний відділ можна надіслати через пошту, зазначену у панелі клієнта (contact@wp.in.ua). Сума оплати за додатково надані послуги розраховується відповідно до часу, витраченого на вирішення поставленого завдання, і не підлягає поверненню. Виконавець зберігає за собою право відмовитися від надання технічної допомоги без пояснення причин.

2.7. Коли Замовник звертається до Виконавця стосовно технічної підтримки, Виконавець зобов’язується здійснювати операції, запитувані Замовником, лише після повідомлення останнім свого логіна та пароля, а також своїх особистих даних (прізвище, ім’я, по батькові), при цьому Виконавець має право відхилити запит на виконання запитуваних операцій у таких випадках:

 • у разі повідомлення неповної або неточної інформації, зазначеної в цьому пункті;
 • у разі неможливості виконання запитуваних змін через технічні особливості надання послуг;
 • у разі, якщо запит стосується питань якості, правильності та безпомилковості функціонування програмного забезпечення, розробленого третіми особами.

2.8. Служба технічної підтримки не надає консультацій стосовно програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів і програм, а також стосовно інших аналогічних питань.

2.9. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд попросити Замовника надати фотографію або скан-копію посвідчення особи (паспорт/закордонний паспорт/посвідчення водія/інший документ, який підтверджує особу Замовника), а також відмовити в наданні послуг без пояснення причин. Це положення стосується замовлень на послуги з тестовим періодом, а також платних замовлень у випадках, якщо попередня перевірка замовлення показала потребу в запиті документів, що підтверджують особу Замовника.

2.10. До надання повного доступу до облікового запису Замовник або його уповноважена особа зобов’язані пройти процедуру підтвердження прав володіння або законного розпорядження обліковим записом. У такому ж порядку здійснюються інші дії, пов’язані з користуванням послугою: управлінням, тимчасової блокуванням, видаленням, поверненням коштів і т.п. Такі дії можуть бути виконані Виконавцем тільки після успішної процедури підтвердження Замовником права володіння обліковим записом.

Для підтвердження володіння обліковим записом Замовник повинен надати номер телефону. Якщо Замовник не може надати номер телефону, або хоче змінити email, або відновити доступ до облікового запису, але у нього немає доступу до поточного email — він повинен підтвердити володіння, пройшовши перевірку мінімум за двома критеріями, вказаними нижче:

 • підтвердити права доступу до email, вказаного в обліковому записі;
 • підтвердити права доступу до телефону, вказаного в обліковому записі;
 • підтвердити ім’я та прізвище, зазначені в обліковому записі, надавши скан-копію паспорта;
 • надати копії квитанцій про оплату послуг.

Електронні підтвердження повинні бути завірені цифровим підписом.

Ніяка з вищевказаних підстав не може бути абсолютною. Замовник погоджується з обумовленими способами ідентифікації.

У випадках, якщо Замовник не може пройти перевірку зазначеним способом, Виконавець приймає рішення на свій розсуд. Виконавець не несе відповідальність за надання або ненадання доступу до облікового запису Замовника.

2.11. Виконавець надсилає повідомлення щодо послуг, які надаються Замовнику, на електронну пошту Замовника, указану у Панелі клієнта.

2.12. Виконавець має право повністю або частково припиняти надання послуг (на розсуд Виконавця) без попереднього додаткового попередження в таких випадках:

 • у випадку недотримання Замовником умов Договору;
 • у випадку неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо використання послуг;
 • якщо Виконавець має достатньо підстав вважати, що будь-які дії, здійснені Замовником із використанням послуг, наданих Замовнику згідно з цим Договором, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам або нормальному функціонуванню системи Виконавця;
 • у випадку, якщо Замовник здійснював несанкціоновану розсилку (спам) у будь-якій формі;
 • у випадку, якщо надання послуги Замовнику завдає шкоди діловій репутації Виконавця;
 • за умови отримання вимоги вповноважених державних органів, у разі порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства;
 • у випадку порушення Правил користування послугами. У разі призупинення/припинення надання послуги в результаті порушення кошти не повертаються.

2.13. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації стосовно загального програмного забезпечення, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача цього програмного забезпечення, і не несе відповідальності за непрофесійні або некваліфіковані дії Замовника чи його представників.

2.14. У випадку завищених вимог Замовника до апаратних або інших ресурсів Виконавця порівняно з обраним Замовником тарифним планом, Замовникові пропонується перейти на інший тариф. Якщо Замовник відмовляється змінити тариф, вимоги Замовника вважаються належним чином виконаними.

 

3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на надані Замовнику послуги користування хостингом, а також на інші надані Виконавцем послуги, якщо зміни курсу долара США по відношенню до інших валют перевищуватимуть 5 %. Зміни курсу долара США визначаються відповідно до змін курсу на міжбанківському валютному ринку України. Вартість послуг із користування хостингом у доларах США залишається незмінною з моменту замовлення послуги.

Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на надані Замовнику послуги з хостингу, а також на інші додаткові послуги у випадку зміни ціни третіми особами, які є правовласниками об’єктів, необхідних для надання цих послуг.

Якщо в Замовника є неоплачені рахунки на момент зміни цін, у ці рахунки також вносяться відповідні зміни.

3.2. Оплата послуг здійснюється Замовником у формі передоплати Виконавцю згідно з виставленим рахунком.

3.3. Оплата є фіксованим платежем і здійснюється Замовником незалежно від факту використання послуг.

3.4. Замовник сплачує отриманий рахунок шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Для оплати рахунку Замовник може використовувати кошти, нараховані на баланс Замовника в системі Виконавця в якості нагороди за участь в акціях Виконавця, лише в тому разі, якщо раніше Замовник здійснював оплати рахунків на суму еквівалентну понад $15. У разі повної або часткової несплати рахунка протягом указаного в рахунку терміну, Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту отримання повної оплати послуг.

3.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним оплат. Якщо з будь-яких причин оплату рахунку неможливо здійснити у визначений договором термін, Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця в письмовій формі. Відтермінування платежу надається на розсуд Виконавця.

3.6. Виконавець електронною поштою надсилає Замовнику рахунок для продовження терміну надання послуг не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до моменту завершення поточного розрахункового періоду, оплаченого замовником.

3.7. Оплата здійснюється на період, обраний Замовником під час процедури замовлення на веб-сайті Виконавця. Послугу можна оплатити на період не менший, ніж мінімальний термін, можливий для надання цієї конкретної послуги. Максимальний період надання послуги не може суперечити Правилам користування послугами. Період оплати можна змінити на письмову вимогу Замовника.

3.8. Під час оформлення Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» посилання на номер рахунка-фактури обов’язкове. Якщо відсутнє посилання на рахунок-фактуру, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум як оплату послуг Замовника.

3.9. Замовник оплачує банківські витрати за оплату рахунків Виконавця. У випадку оплати карткою, валюта якої відрізняється від валюти обраного способу оплати, загальна сума транзакції може виявитися більшою, ніж указана вартість послуги, через додаткову конвертацію банку-емітента.

3.10. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та публікації на веб-сайті Виконавця (https://wp.in.ua/) Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

3.11. Рахунок вважається оплаченим із моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Під час виставлення рахунка на оплату нової або продовження наявної послуги та за наявності коштів на внутрішньому балансі в системі Замовника, кошти з внутрішнього балансу автоматично зараховуються на рахунок аж до повної його оплати, за умови їх достатньої кількості.

3.12. Платежі за продовження послуг не повертаються. У випадку використання послуг із тестовим періодом, усі наступні оплати вважаються продовженням послуг.

 

4. Права й обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати основні та додаткові послуги відповідно до умов тарифного плану, обраного Замовником.

4.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для правильної взаємодії Сторін під час виконання умов цього Договору.

4.1.3. У випадку невиконання чи неналежного надання послуг за цим договором і отримання письмового звернення від Замовника про дострокове розірвання Договору не пізніше тридцяти днів із моменту оплати послуг за цим Договором, повернути Замовнику вартість оплаченої послуги в повному обсязі, за винятком оплати додаткових послуг, послуг третіх осіб або ліцензій, коштів, нарахованих на баланс Замовника в системі Виконавця в якості нагороди за участь в акціях Виконавця, а також партнерських комісій, нарахованих на баланс Замовника в системі Виконавця. Повернення вартості оплаченої послуги здійснюється протягом 10 робочих днів із моменту отримання письмового звернення. Якщо письмове звернення про дострокове розірвання Договору отримано після тридцяти календарних днів із моменту оплати послуг за цим Договором, Виконавець звільняється від зобов’язань щодо повернення повної або часткової вартості послуг Замовнику. Виняток становлять випадки, зазначені в розділі 5 цього Договору.

4.1.4. У випадку порушення умов цього Договору електронною поштою повідомити Замовника про виявлення порушення.

4.1.5. Повідомити Замовника, якщо Виконавець виявить факт спроби третіх осіб перешкоджати функціонуванню сайту Замовника, якщо для усунення наслідків або запобігання цим випадкам необхідні спеціальні дії Виконавця.

4.1.6. Повідомити Замовника про припинення надання послуг.

4.1.7. Не розголошувати та не використовувати інформацію про діяльність Замовника, яка стала відомою Виконавцю під час виконання умов цього Договору, для здійснення будь-яких цілей, крім виконання умов цього Договору, за винятком передбачених законом випадків.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, які виникли внаслідок неправильності внесених даних. Якщо потрібна перевірка достовірності особи Замовника, Замовник зобов’язується надати всі відомості (документи), необхідні Виконавцю для здійснення такої перевірки.

4.2.2. Виконувати умови цього Договору.

4.2.3. Здійснювати своєчасну оплату послуг відповідно до цього Договору.

4.2.4. Не виконувати жодних дій, які навмисно або ненавмисно порушують функціонування програмного забезпечення та/чи систем Виконавця.

4.2.5. Не використовувати надані Виконавцем послуги для ведення діяльності, яка суперечить національному та міжнародному законодавству.
Надані Виконавцем послуги не можуть використовуватися для реклами, продажу або іншого поширення товарів і послуг, оборот яких прямо або у вигляді винятків заборонений або обмежений законодавчо. Якщо оборот товарів і послуг передбачає наявність ліцензії та / або іншого дозволу, то Замовник зобов’язаний його отримати і тільки після цього здійснювати таку діяльність.
Замовник зобов’язується в будь-який момент на вимогу Виконавця надати копії дозвільних документів. Якщо Замовник не надасть ці документи, Виконавець може призупинити або припинити надання послуг.
Виконавець не несе відповідальність за діяльність Замовника без дозвільних документів і не зобов’язаний контролювати наявність дозвільних документів у Замовника.

4.2.6. Подавати заявку про видалення послуги до моменту виставлення рахунку за наступний розрахунковий період, щоб запобігти автоматичному зняттю коштів за підпискою в платіжних системах.

 

4.3. Сторони зобов’язуються:

4.3.1. Без взаємної згоди не передавати третім особам організаційно-технологічну та комерційну інформацію, що становить таємницю для будь-якої зі Сторін (далі — «конфіденційна інформація») за умови, що:

 • ця інформація має справжню або потенційну комерційну цінність, оскільки вона невідома третім особам;
 • до цієї інформації немає вільного доступу на законних підставах;
 • власник цієї інформації вживає відповідних заходів для забезпечення її конфіденційності;
 • конфіденційна інформація підлягає збереженню протягом усього терміну дії Договору, а також до завершення періоду 5 (п’яти) років із моменту припинення дії цього Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися придбаними послугами на свій розсуд у рамках, визначених законодавством, цим Договором і Правилами користування послугами.

4.4.2. Отримувати технічні консультації в обсязі, необхідному для правильної взаємодії Сторін під час виконання умов цього Договору.

4.4.3. Звертатися до представника Виконавця з пропозиціями стосовно покращення якості послуг, які надаються, і оптимізації процесу їх використання Замовником.

4.4.4. Вимагати відшкодування збитків, понесених у результаті неналежного виконання Виконавцем зобов’язань відповідно до цього Договору.

 

5. Порядок зміни та розірвання договору

5.1. Виконавець має право односторонньо змінити цей договір шляхом внесення змін у текст публічної оферти, розміщеної на його сайті (електронній сторінці). Замовник зобов’язаний самостійно, не рідше одного разу на місяць, перевіряти актуальність чинного договору, ознайомлюючись із ним на сайті. Виконавець намагається завчасно попереджати Замовника про внесені зміни в будь-який прийнятний для сторін спосіб.

5.2. Якщо Замовник не погоджується зі змінами в Договорі, він має право розірвати Договір в односторонньому порядку. Щоб розірвати Договір, Замовник повинен надіслати звернення на електронну адресу Виконавця. У зверненні Замовник повинен вказати, з якими змінами в Договорі він не погоджується. Договір вважається розірваним через 5 робочих днів після отримання звернення від Замовника, якщо протягом цього терміну Замовник не повідомив Виконавця про те, що не буде розривати договір.

 

6. Програмне забезпечення третіх осіб

6.1. Виконавець надає Замовнику можливість використовувати програмне забезпечення, що належить третім особам. Виконавець не гарантує досягнення будь-яких конкретних результатів, які можуть бути отримані завдяки використанню цього програмного забезпечення. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у функціонуванні цього програмного забезпечення.

6.2. Користуючись послугами Виконавця, Замовник має право додавати та використовувати додаткове програмне забезпечення лише в тих випадках, якщо воно сумісне з послугами, які надаються, і погоджене Виконавцем. Замовник використовує програмне забезпечення третіх осіб на свій страх і ризик.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. Виконавець несе відповідальність за перебої в наданні послуг відповідно до Замовлення, за винятком випадків, у яких перебої були спричинені діями Замовника чи діями третіх осіб.

7.2. Граничний розмір відповідальності Виконавця за реальний збиток обмежений грошовою сумою, рівною вартості послуг Виконавця, які мають надаватися Замовнику в місяць виникнення реального збитку. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за непрямі збитки (втрачену вигоду).

7.3. Виконавець не несе відповідальності:

7.3.1. За перебої в наданні послуг, якщо вони були спричинені діями Замовника та/чи третьої сторони.

7.3.2. За будь-який збиток, заподіяний Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем послуг, у випадках, коли Замовник був поінформований про можливість цих збитків або ці збитки є наслідком дій Замовника.

7.3.3. За зміст і достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається шляхом надання послуг.

7.3.4. За справність обладнання та програмного забезпечення, що належать Замовнику та використовуються Замовником.

7.3.5. За втрату прибутку та/чи доходу, а також за непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця.

7.3.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

7.3.7. За зміст інформації, яка розміщена на веб-сайті Замовника.

7.3.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

7.3.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

7.3.10. За некваліфіковані дії Замовника чи його представників, що стосуються використання послуги.

7.3.11. За справність програмних засобів, наданих Замовнику у випадках, коли Замовник, навмисно або ненавмисно, порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.

7.3.12. За справність і належність для використання програмного й апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

7.3.13. За відповідність результатів наданих послуг очікуванням Замовника.

7.3.14. За будь-які претензії Замовника, пов’язані з недостатньою, на думку Замовника, його поінформованістю про природу, характер, складові та можливі наслідки надання послуг.

7.3.15. У випадку припинення (зупинення) надання послуг за цим Договором, термін зберігання даних сервера Замовника становить 10 (десять) календарних днів із моменту припинення (призупинення) надання послуг. Після завершення зазначеного терміну зберігання, резервні копії видаляються.

7.3.16. За збитки будь-якого роду, понесені Замовником через втрату та/чи розголошення своїх логіна й пароля.

7.4. Замовник несе відповідальність:

7.4.1. За порушення чинного законодавства, вчинені Замовником або третьою стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.

7.4.2. За недотримання умов цього Договору.

7.4.3. За недотримання термінів та порядку оплати послуг.

7.4.4. За збереження в таємниці параметрів доступу до послуги (логін і пароль) та за збитки, які можуть бути завдані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу до послуги.

 

8. Передача прав і обов’язків

8.1. Кожна зі Сторін може передавати свої права й обов’язки за цим Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіям, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що іншу Сторону потрібно повідомити в письмовій формі не менше, ніж
за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

 

9. Вирішення суперечок

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, спірна ситуація передається на розгляд суду згідно з установленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

10. Форс-мажор

10.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, унаслідок непереборної сили, про яку Сторони не могли знати заздалегідь або яку не могли передбачити. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів і їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

10.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, має негайно повідомити про це іншу Сторону.

10.3. Виконання умов цього Договору, у повному обсязі або частково, призупиняється на період дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад три місяці, договір вважається розірваним.

 

11. Адреса та банківські реквізити Виконавця

ФОП Олійник Дмитро Миколайович
Діє на основі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — дата та номер запису 19.09.2016р.

№ 2 602 000 0000 013808, ЄДРПОУ/ДРФО 3487412932.
Р/р UA583003460000026002016123601, ПАТ КБ “Альфа-Банк” (ЄДРПОУ 23494714, код банку 300346)
Виконавець має статус неплатника ПДВ

Юридична адреса: Україна, 33023, м. Рівне, вул. Транспортна, офіс 302.

0 (800) 750 556 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів на території України)

contact@wp.in.ua