Правила користування послугами

Наведена нижче інформація є правилами користування послугами, які надаються за допомогою сайту https://wp.in.ua та є частиною офіційної пропозиції щодо користування цими послугами.

Зазначені правила користування є публічним договором приєднання та відповідно до чинного законодавства України мають належну юридичну силу. Умови правил користування однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою стороною договору.

Повним і беззастережним прийняттям правил користування вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця.

 

1. Правила користування послугами хостингу

1.1. Не допускається перевищення лімітів послуг (ресурсів), що надаються Виконавцем відповідно до тарифного плану, що використовується Замовником, протягом понад 30 секунд.

1.2. Виконавець не несе відповідальності за несанкціонований доступ до веб-системи Замовника (зокрема, той, що спричинив виникнення помилок, перерв у роботі, видалення файлів, зміну функцій тощо).

1.3. З метою попередження несанкціонованого доступу до веб-системи, несанкціонованих розсилок і поширення вірусів або інших шкідливих програм, Виконавець використовує на своєму обладнанні розроблені третіми особами засоби протидії небажаним електронним повідомленням, вірусам та іншим шкідливим програмам, проте зазначені заходи в силу об’єктивних причин не можуть розцінюватися Сторонами як заходи, що гарантують припинення зазначених явищ, і не можуть бути підставою для пред’явлення відповідних претензій Виконавцю з боку Замовника.

1.4. Замовник зобов’язаний використовувати базу даних таким чином, щоб не ставити під загрозу загальну продуктивність сервера. В іншому випадку Виконавець може обмежувати час доступу до такого ресурсу.

1.5. Виконавець, надаючи послуги хостингу, не ініціює передачу інформації, не вибирає одержувача інформації, не впливає на цілісність переданої інформації, не контролює зміст інформації, що зберігається, публікується або поширюється Замовником із використанням наданих Виконавцем послуг, і не несе жодної відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

1.6. Виконавець не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб, що виникло в результаті дій Замовника, учинених із використанням послуг, що надаються Виконавцем.

1.7. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у разі використання Замовником послуг, що надаються для:

 • реклами послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежене або заборонене чинним законодавством;
 • використання неіснуючих зворотних адрес електронної пошти під час надсилання електронних листів та інших повідомлень;
 • вчинення дій або посередництва в діях, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), що не належать Замовнику, зокрема вчинення DoS/DDoS-атак, використання Botnet, публічних DNS-перетворювачів із дозволеною рекурсією;
 • публікації та/чи розповсюдження будь-якої інформації, що суперечить чинному українському або міжнародному законодавству;
 • використання об’єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника, за винятком випадків, у яких законодавством допускається таке використання без згоди правовласника;
 • публікація та/чи розповсюдження будь-якої інформації чи програмного забезпечення, які містять комп’ютерні віруси або здатні завдати шкоди іншим користувачам мережі Інтернет;
 • відтворення чи розповсюдження програмного забезпечення, захищеного авторським або іншим правом, без дозволу власника чи законного правовласника програмного забезпечення;
 • розсилки або переадресації «ланцюгових» повідомлень будь-якого типу;
 • розсилка спаму, а саме електронних повідомлень, доставлених користувачам мережі Інтернет без їх попередньої згоди та/чи таких, що не дозволяють визначити відправника цих повідомлень, зокрема внаслідок надання в них неіснуючої або фальсифікованої адреси відправника;
 • здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;
 • публікації або здійснення схем обману, інформації щодо злому програмного забезпечення, здійснення будь-яких інших подібних дій;
 • розміщення будь-яких програм, метою яких є приховування реальної IP-адреси клієнта, і які можуть бути спрямовані на вчинення протиправних дій. А саме: відкриті (open) і приватні/особисті proxy-програми (3proxy, TOR у будь-якому режимі функціонування тощо), а також будь-які прирівняні до них, у тому числі й усі ті, що прирівнюються до проксування, налаштувань iptables (переадресація портів);
 • розміщення анонімних онлайн-конференцій, зокрема серверів IRC;
 • розміщення сайтів фармацевтичного спрямування, а також пропозиції продажу будь-яких препаратів без надання офіційних документів, що підтверджують дозвіл на продаж таких препаратів, а також використання послуги для розміщення сайтів, які пропонують чи рекламують продаж хімічних речовин, що відносяться до групи наркотичних, психотропних препаратів або прекурсорів;
 • поширення таємної й особистої інформації без надання офіційного документа, який дозволяє поширення таких даних;
 • запуску публічних bit-torrent і будь-яких P2P додатків;
 • незаконного/неавторизованого доступу до комп’ютерних систем і мереж як тих, що належать Виконавцеві, так і доступних через Інтернет комп’ютерних систем та мереж третіх осіб;
 • використання послуги в якості транзитного проксі-сервера із середовища UA-IX у глобальне світове середовище або навпаки;
 • користування послугою зі свідомо неоптимальними налаштуваннями системи, які негативно позначаються на працездатності обладнання Виконавця й ускладнюють надання послуги іншим користувачам;
 • використання анонімайзерів.

1.8. Виконавець також має право призупинити надання послуг за цим Договором у разі отримання Виконавцем повідомлень (скарг) про розсилку спаму, що здійснюється з будь-якої точки мережі Інтернет і рекламує Веб-систему Замовника (або інформує про веб-систему Замовника).

1.9. Виконавець має право без попереднього повідомлення Замовника тимчасово призупинити надання послуг у випадках:

 • якщо на підставі обґрунтованої думки Виконавця використання Замовником послуг може завдати шкоди Виконавцю та/чи викликати збій технічних і програмних засобів Виконавця та/чи третіх осіб;
 • будь-яких дій Замовника, що стосуються публікації, розповсюдження, розсилки, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить у собі віруси чи інші шкідливі компоненти;
 • будь-яких дій Замовника, що стосуються публікації, розповсюдження, розсилки, передачі будь-яким способом будь-якої інформації чи програмного забезпечення, що містить у собі комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення чи обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу;
 • будь-яких дій Замовника, що стосуються публікації, розповсюдження, розсилки, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить у собі серійні номери для комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі й інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію.

1.11. Під час використання послуг забороняється:

 • обмежувати доступ інших користувачів до мережі Інтернет або перешкоджати іншим користувачам використовувати Інтернет;
 • використовувати послуги для створення перешкод у роботі комп’ютерних систем Виконавця та/чи його клієнтів, сканування й інших деструктивних дій по відношенню до комп’ютерних мереж і систем Виконавця й інших мереж і систем у мережі Інтернет, зокрема забороняється організація атак DoS, DDoS , SYN-flood, UDP-flood й аналогічні дії;
 • використовувати послуги для незаконного/неавторизованого доступу до комп’ютерних систем і мереж Виконавця та доступних через Інтернет комп’ютерних систем та мереж третіх осіб. У тому числі забороняються підбір паролів (що ще не є доступом як таким) і дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до систем, які належать третім особам. Забороняються дії, спрямовані на організацію мереж, що створюються з протиправною метою та цілями, переліченими в попередніх пунктах Правил користування послугами (організація Botnet, використання послуг хостингу як ботнет-контролера тощо);
 • використовувати послугу в якості транзитного проксі-сервера із середовища UA-IX у глобальне світове середовище або навпаки, а також будь-які дії, спрямовані на анонімний доступ до зовнішніх мереж із використанням віртуального сервера як транзитного пункту, як-то TOR та інші мережі, спрямовані на приховування даних про мережеву активність, а також створення IRC-серверів;
 • розміщення будь-яких програм, метою яких є приховування реальної IP-адреси клієнта, і які можуть бути спрямовані на вчинення протиправних дій. А саме: відкриті (open) і приватні/особисті proxy-програми (3proxy, TOR та інші) й будь-які інші, що прирівнюються до них. Зокрема й будь-які налаштування iptables, що прирівнюються до проксування (переадресація портів);
 • будь-яка комерційна та некомерційна діяльність із продажу, перепродажу й поширення інформації (програмне забезпечення й інша продукція), правовласником якої не є Замовник, якщо останнє не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення чи іншої продукції;
 • використовувати файлообмінники;
 • використовувати послуги хостингу в якості фінансової піраміди (хайп/HYIP);
 • використовувати послуги хостингу як онлайн-казино;
 • використовувати послуги хостингу як гральний бізнес;
 • використовувати послуги хостингу для розміщення дорвеїв (doorway) — сайтів/веб-сторінок, спеціально оптимізованих під 1 (один) або кілька пошукових запитів із єдиною метою його потрапляння на високі місця в результатах пошуку за цими запитами.

1.12. У разі споживання понад 250 ГБ трафіку під час користування послугою Виконавець має право знизити пропускну здатність сайту до 10 МБіт/с до кінця календарного місяця, у якому було перевищено використання трафіку. З першого числа наступного місяця ліміт швидкості буде відновлено до початкового значення.

1.13. Обсяг трафіку не обмежується.

1.14. Дисковий простір виділяється згідно з тарифним планом. Замовник має можливість замовити додатковий дисковий простір або перейти на вищий план. Кошти, сплачені за додатковий дисковий простір, не підлягають поверненню.1.15. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

 • кількість запитів, які генеруються до баз даних, не має перевищувати 10 % усіх запитів на сервері тривалістю понад 1 секунду в будь-який момент часу;
 • кожний обліковий запис не повинен використовувати понад 10 % процесорного часу всього сервера довше п’яти секунд;
 • кожний обліковий запис не повинен використовувати більше 256 МБ оперативної пам’яті всього сервера в будь-який момент часу;
 • крон-скрипти не повинні запускатися частіше, ніж 1 раз на 15 хвилин. Заборонено запускати одночасно більше п’яти крон-скриптів;

1.16. Використання дискової підсистеми

Інформація, яка розміщується на сайті Замовника, має на 90 % і більше складатися з HTML-сторінок та інших схожих сторінок. Допускається розміщення сторінок стандартного дизайну, що складаються з тексту та графіки на основі HTML. Файли, медіа, потоковий контент, що завантажуються, або файли, які займають понад 500 КБ, не повинні перевищувати 10 % усього використаного місця на сервері. Під час використання послуг Виконавця Замовник зобов’язується дотримуватися таких обмежень:

 • архіви й образи не повинні займати більше 30% дискового простору сервера;
 • у разі регулярного перевищення лімітів (2 і більше разів) Виконавець має право призупинити надання послуги.

2. Правила користування послугами автоматичної реєстрації SSL-сертифікатів

2.1. Замовник зобов’язується не використовувати послуги з метою здійснення діяльності, забороненої законодавством України або міжнародним законодавством.

2.2. Замовник несе відповідальність за порушення чинного законодавства, учинені Замовником або третьою стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.